Per 1 februari 2019
is het niet meer mogelijk
om via www.tuinparts.nl te bestellen.